Polityka prywatności

Kto jest Administratorem państwa danych osobowych?:
Administratorem państwa danych osobowych jest: Sławomir Dębski prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Radex-Broń, Amunicja Sławomir Dębski, ul. Zygmunta Krasińskiego 32, 06-400 Ciechanów, NIP:
5660000718 (dalej także jako: Administrator).
Jak można skontaktować się z Administratorem państwa danych osobowych?:
Kontakt z administratorem może odbyć się drogą mailową, pod adresem: bi***@ra*******.pl
drogą telefoniczną, pod numerem: 236724830 lub tradycyjnym listem na adres Administratora.
Jaki jest cel oraz podstawa prawna przetwarzania państwa danych osobowych?:
Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
– rejestracji na stronie ogłoszeń internetowych www.sprzedambron.pl
– dodawania ogłoszeń na stronie www.sprzedambron.pl

Jakie dane osobowe są zbierane:
– adres e-mail
– numer telefonu

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby dodać ogłoszenie.
Jakie przysługują państwu prawa w związku z przetwarzaniem państwa danych
osobowych?:
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzani danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych
osobowych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się
ochroną danych osobowych.
Kto jest odbiorcą państwa danych?:
Państwa dane mogą być przekazane do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi płatnicze.
Czy dane są przetwarzane w sposób automatyczny i podlegają profilowaniu?:
Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny ani nie podlegają profilowaniu.
Jak długo przechowywane są państwa dane?:
Dane osobowe użytkowników zarejestrowanych będą przechowywane do momentu wyrażenia woli zaprzestania ich przetwarzania.
Dane osobowe użytkowników niezarejestrowanych będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ogłoszeń przez nich dodawanych.